Granit

Granit je učestao i veoma raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stijena.
Obično su srednje do krupno kristalasti, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što ovisi o njihovom kemijskom i mineralnom sastavu. Obično se pojavljuje u obliku batolita, koji grade čitave kontinente.
Ponekad ga možemo naći u cirkularnim depresijama okruženim lancem brežuljaka formiranim metamorfnom aureolom – hornfelsom, koji nastaje na kontaktu vrućeg intrudirajućeg magmatskog tijela i okolne stijenske mase.
Granit je gotovo uvijek masivan, čvrst i tvrd, zbog čega je vrlo raširena njegova uporaba kao građevinskog (tehničkog) i arhitektonskog (ukrasnog) kamena. Prosječna gustoća granita je 2.75 g•cm¯³, ali varira od 1.74 g•cm¯³ do 2.80 g•cm¯³. Riječ granit potječe iz latinskoga jezika, što upućuje na krupnozrnatu strukturu te kristalinske stijene.
Granit je slabo radioaktivan zbog primjesa uranijevih minerala.